Wijziging Commissie Lief en Leed

Sinds de instelling van de commissie Lief en Leed ontvangen we regelmatig positieve reacties van koorleden die benaderd zijn door een van de commissie leden. Op deze manier wordt ook blijk gegeven aan de persoonlijke omstandigheden van de verschillende koorleden op zich.

Gerrit Bouw die aanspreekpunt is voor de baritons heeft onlangs bij het bestuur aangegeven niet aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Hierop heeft het bestuur actie ondernomen en is Lammert Polinder gevraagd om de taak van Gerrit over te nemen. Lammert heeft inmiddels ingestemd en neemt bij deze de taak over. Lammert is te bereiken op telefoon 0341-256352 en per mail polinder14@solcon.nl.