Jubilarissen

We hebben enkele jubilarissen gehuldigd.Daar we door de coronaregels de jaarlijkse ledenvergaderingen van 2021 en 2022 in januari niet konden houden hebben we de jubilarissen thuis de bloemen overhandigd, en bij de 25 jarige de gouden speld uitgereikt.