Het koor

Salvatori-logo

Het koor

Christelijk Mannenkoor Salvatori uit Nunspeet is opgericht in 1972. Het koor telt ongeveer 100 leden uit Nunspeet en omstreken. Het doel van Salvatori is om geestelijke liederen ten gehore te brengen. Een  warm hart dragen we in het bijzonder toe aan de psalmen. We hopen en stellen ons ten doel om het Woord van God op een muzikale wijze te verkondigen.

Salvatori komt van het latijnse “Salvator” en het betekent “redder of helper”. Het koor zingt voornamelijk Nederlandstalige psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Lang niet alle uitnodigingen kunnen we aannemen, maar wel proberen we alle aanvragen zoveel mogelijk tegemoet te komen (bijv. een ander jaar). In het zingen proberen we zoveel mogelijk naar buiten te brengen onze doelstelling “Soli Deo Gloria” (God alleen de eer)!

Vanaf 1 september 2011 is Jorrit Woudt als dirigent aan Salvatori verbonden. In september 2014 namen we de CD “Hem loven in mijn lied” op. Dit is de eerste CD onder leiding van Jorrit Woudt. Inmiddels mogen we alweer enkele jaren samen werken met Jorrit, die ons elke week op een prettige wijze de muziek instudeert.
Er heerst op de repetitieavonden altijd een ontspannen sfeer waar de saamhorigheid hoogtij viert. Natuurlijk zijn nieuwe (jonge) leden nog steeds van harte welkom. Houdt u/jij van zingen kom dan vrijblijvend een of meerdere repetitieavonden bijwonen.

In de loop der jaren hebben we als koor veel vreugdevolle dingen meegemaakt. Prachtige concerten, mooie CD-opnamen. Maar ook veel verdrietige dingen als het gaat om die koorleden die van ons weggenomen werden en we als koor samen stonden om het geopende graf van een geliefd koorlid. Iedere keer is het weer indrukwekkend hoeveel koorleden er zowel tijdens een rouwdienst en begrafenis aanwezig zijn. Ook hieruit komt tot uiting de uitstekende saamhorigheid onderling.

De dirigenten van Salvatori

Christelijk Mannenkoor Salvatori heeft onder leiding gestaan van verschillende dirigenten. Achtereenvolgens zijn dat: 

  • Gert Nagel (van 13 juni 1972 tot december 1975)
  • Gerrit Bosman (van januari 1976 tot juni 1990)
  • Peter Eilander (van juni 1990 tot mei 1995)
  • Marcel van de Ketterij (van mei 1995 tot 1 september 2011)
  • Jorrit Woudt (vanaf 1 september 2011)

De oprichting in 1972

Het Chr. Mannenkoor Salvatori is in 1972 opgericht. Op de oprichtingsvergadering waren 23 leden aanwezig terwijl er op de eerste repetitieavond (22-08-1972) 31 leden aanwezig waren en 3 leden met kennisgeving afwezig. De eerste repetities werden gehouden in de consistoriekamer van de Hervormde Dorpskerk.
Toen deze ruimte te klein bleek werd er een nieuwe repetitieruimte gevonden in de Chr. MAVO aan de Brouwerskamp. Toen het koor ongeveer 70 leden telde, verhuisde het naar de Christelijk Gereformeerde Oenenburgkerk aan de Vlierweg waar we tot op heden iedere dinsdagavond repeteren van 19:45 – 21:45 uur. Eén van de eerste muziekstukken die we zongen was Psalm 6 in een bewerking van Klaas Jan Mulder. Het koor zong de eerste jaren o.l.v. Gert Nagel en de piano werd bespeeld door Jan Mol. Ons eerste optreden vond plaats in de Kapel te Hulshorst (december 1972). Een jaar later zongen we in de Grote Kerk te Monnickendam (9 november 1973).
We zongen steeds meer: bij de opening van het dorpshuis “De Wieken”in Hulshorst, in Groot Schuilenburg in Apeldoorn, in de Oude Kerk in Putten, in het Boerhaave Ziekenhuis en ga zo maar door.
Onze eerste LP o.l.v. onze tweede dirigent Gerrit Bosman “’k Sla d’ogen naar “t gebergte heen….” werd een groot succes!
In 1976 werd om de koorkas te spekken de eerste rommelmarkt gehouden, tot 2005 is dit een jaarlijkse traditie gebleven. Verder worden er enkele malen per jaar worstenacties gehouden. In december worden er traditioneel heerlijke oliebollen en appelflappen gebakken.

Salvatori door de tijd heen

Ons 10 jarig bestaan werd gevierd met een onvergetelijke dagtocht op 4 september 1982. Een boottocht in Rotterdam en een plaatopname in Tholen. Toen onze derde dirigent Peter Eilander de leiding op zich nam werd er voor het eerst gerepeteerd zonder begeleider. We maakten onder zijn leiding onze eerste CD “God eeuwig Licht” in de Martinikerk te Bolsward. Verder werkten we samen met het Chr. Gemengd Koor “Cantate Deo” uit Amersfoort mee aan een live opname voor een kerst-CD “Vol van Pracht” in de Oude Kerk te Amsterdam. We waren van tevoren gewaarschuwd voor de extreme koude in de Kerk (het was buiten warmer dan binnen!) Toch was het een prachtige avond met voor Amsterdamse begrippen een redelijke belangstelling. We zongen samen met Mannenkoor “Ethan” uit Yerseke in De Doelen en de Laurenskerk te Rotterdam.

Bij ons 20-jarig jubileum traden we voor het eerst op in onze nieuwe koorkleding. Jaarlijks worden er diverse concerten en zangavonden georganiseerd. Traditioneel is in november het jaarlijkse najaarsconcert en in december ons eigen kerstconcert in de Hervormde Kerk te Nunspeet. Verder zingen we ieder jaar in juni als afsluiting van ons zangseizoen in ‘De Bunterhoek’ voor een heel dankbaar publiek.
Tussendoor zingen we op uitnodiging van diverse liefdadigheidsinstanties. In mei 1997 herdachten we ons 25-jarig jubileum met een 2-daagse busreis naar Duitsland. Het was in een woord geweldig!

Vanaf 1995 tot 1 september 2011 is Marcel van de Ketterij als dirigent aan Salvatori verbonden geweest. Veel heeft hij het koor in die jaren geleerd. De prachtige CD “Zijn trouwe gunst” is hier wel een bewijs van.


Ook verlenen we op uitnodiging van de oranjevereniging Nunspeet, sinds 2000  regelmatig onze medewerking aan een Oranje-zanguur in de Hervormde Kerk te Nunspeet.


Op 31 mei en 1 juni 2002 heeft Salvatori opnieuw een CD met als titel “Met Godgewijde Zang” opgenomen in de Stephanuskerk te Hasselt. Dit ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum.


Op 15 en 16 april 2005 is in Hasselt de CD “Eren U met lofgezang” opgenomen.Twee jaar later in april 2007 is de CD “Salvatori zingt Psalmen” eveneens in Hasselt opgenomen.


Op 21 maart 2009 heeft Salvatori samen met Kinderkoor Mattánja uit Sliedrecht een Kerst CD opgenomen met als titel ‘De mooiste Kerstklanken’.


Op 19 september 2009 is de live CD “Opent uwen mond” opgenomen tijdens een concert in de Grote Kerk te Dordrecht. De koorzang wordt uitgevoerd door een groot samengesteld mannenkoor, bestaande uit Mannenkoor Ethan uit Yerseke, het Noordermannenkoor uit Rijssen en Christelijk Mannenkoor Salvatori uit Nunspeet. Naast koorzang is er ook massale samenzang te beluisteren.


In maart 2012 volgde de 2e CD in deze serie: “Opent uwen mond 2”.

“Opent uwen mond 3” volgde in 2014 en is de laatste cd in deze serie.


Ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan werd in april 2014 de CD “Hem loven in mijn lied” opgenomen.

Agenda

Inloggen

Website gemaakt door Site IT – Website en Webshops // Nunspeet