Corona

We leven in een aangrijpende tijd. Een tijd waarvan we misschien wel dachten dat deze nooit zou komen. We komen er achter dat niet de mens maar God regeert! Hoe moeilijk ook, we kunnen God niet begrijpen. Laten we buigen voor Hem, Hem aanbidden, Hem alle eer geven die Hij toekomt!

Ook ons dorp en in het bijzonder ons koor wordt getroffen door dit ernstige virus. Inmiddels zijn er 3 geliefde leden van ons koor overleden aan Corona. Waarvan 1 erelid en 1 bestuurslid. Vandaag zijn er twee van hen begraven. Momenteel zijn er ook nog een aantal leden getroffen door het virus…. Wat zullen wij dan zeggen?

We denken terug aan onze laatste CD: Aanschouw het Lam!
Toepasselijk in deze lijdenstijd. Het eerste nummer van deze CD is ook Aanschouw het Lam! Het komt er voor ons allen op aan wat er in het refrein naar voren komt: Ja ik geloof, ja, ik geloof, dat Jezus voor mij stierf!
En dat Hij aan het smaad’lijk kruis mijn eeuwig heil verwierf! Kunt u dit meezingen vanuit uw en jouw hart?

We wensen alle rouwdragenden, zieken en u en jou dit van harte toe!

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *