Benoeming Ereleden

Op onze laatste ledenvergadering werden Berend Bouw, Eb Meijer en Bart de Ruiter door de vergadering benoemd tot ereleden. Onze voorzitter Henk Vis heeft ze dit persoonlijk medegedeeld en deze kanjers met een bos bloemen verrast.

Afscheid Jorrit Woudt

  Op zaterdagmiddag 26 februari namen we afscheid van onze dirigent Jorrit Woudt, Tijdens de afscheidsreceptie sprak de Voorzitter H. Vis hem toe en overhandigde hem een attentie voor de jarenlange fijne samenwerking .

Jubilarissen

We hebben enkele jubilarissen gehuldigd.Daar we door de coronaregels de jaarlijkse ledenvergaderingen van 2021 en 2022 in januari niet konden houden hebben we de jubilarissen thuis de bloemen overhandigd, en bij de 25 jarige de gouden speld uitgereikt.

Corona

We leven in een aangrijpende tijd. Een tijd waarvan we misschien wel dachten dat deze nooit zou komen. We komen er achter dat niet de mens maar God regeert! Hoe moeilijk ook, we kunnen God niet begrijpen. Laten we buigen voor Hem, Hem aanbidden, Hem alle eer geven die Hij toekomt! Ook ons dorp en […]