Salvatori-logo

Welkom

Welkom bij Salvatori, het Christelijk Mannenkoor uit Nunspeet. Sinds 1972 zingen wij Psalmen en Geestelijke liederen met circa 100 mannen uit Nunspeet en omstreken. 

We hopen en stellen ons ten doel om het Woord van God op een muzikale wijze aan een ieder te verkondigen. Op onze website vind u informatie over ons koor, onze concerten, reptities en CD’s. 

Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met het bestuur.

U kunt ook mailen naar  bestuur@salvatori.nl

Wij wensen u een fijne tijd op onze website.

Maar wij hopen natuurlijk dat het niet bij een bezoek aan onze website blijft , maar dat u zo nieuwsgierig bent geworden dat u graag een keer onze repetities wilt bezoeken !!! 

Welnu, elke dinsdagavond bent u van harte welkom , we repeteren in de Chr.Geref.Kerk (Oenenburgkerk) aan de Vlierweg 79 in Nunspeet.
De repetities zijn van  19.45 uur tot 21.45 uur.
Kom een keer luisteren of nog beter meezingen, en u zult ervaren dat dit een uitermate goede inspannende ontspanning is.

Heeft u onlangs een uitvoering van ons koor bezocht en wilt u graag een financiële bijdrage aan ons koor doen, of gewoon een donatie c/q gift aan ons koor overmaken, dan kunt u eenvoudig deze QR-code gebruiken.
Bij voorbaat onze welgemeende dank.

Hartelijke groet,

Salvatori

Benoeming Ereleden

Op onze laatste ledenvergadering werden Berend Bouw, Eb Meijer en Bart de Ruiter door de vergadering benoemd tot ereleden. Onze voorzitter Henk Vis heeft ze dit persoonlijk medegedeeld en deze kanjers met een bos bloemen verrast.

Afscheid Jorrit Woudt

 

Op zaterdagmiddag 26 februari namen we afscheid van onze dirigent Jorrit Woudt, Tijdens de afscheidsreceptie sprak de Voorzitter H. Vis hem toe en overhandigde hem een attentie voor de jarenlange fijne samenwerking .

Jubilarissen

We hebben enkele jubilarissen gehuldigd.
Daar we door de coronaregels de jaarlijkse ledenvergaderingen van 2021 en 2022 in januari niet konden houden hebben we de jubilarissen thuis de bloemen overhandigd, en bij de 25 jarige de gouden speld uitgereikt.

Corona

We leven in een aangrijpende tijd. Een tijd waarvan we misschien wel dachten dat deze nooit zou komen. We komen er achter dat niet de mens maar God regeert! Hoe moeilijk ook, we kunnen God niet begrijpen. Laten we buigen voor Hem, Hem aanbidden, Hem alle eer geven die Hij toekomt!

Ook ons dorp en in het bijzonder ons koor wordt getroffen door dit ernstige virus. Inmiddels zijn er 3 geliefde leden van ons koor overleden aan Corona. Waarvan 1 erelid en 1 bestuurslid. Vandaag zijn er twee van hen begraven. Momenteel zijn er ook nog een aantal leden getroffen door het virus…. Wat zullen wij dan zeggen?

We denken terug aan onze laatste CD: Aanschouw het Lam!
Toepasselijk in deze lijdenstijd. Het eerste nummer van deze CD is ook Aanschouw het Lam! Het komt er voor ons allen op aan wat er in het refrein naar voren komt: Ja ik geloof, ja, ik geloof, dat Jezus voor mij stierf!
En dat Hij aan het smaad’lijk kruis mijn eeuwig heil verwierf! Kunt u dit meezingen vanuit uw en jouw hart?

We wensen alle rouwdragenden, zieken en u en jou dit van harte toe!

Social Media

Inloggen

Website gemaakt door Site IT – Website en Webshops // Nunspeet