Home

Salvatori-logo

Welkom

Welkom bij Salvatori, het Christelijk Mannenkoor uit Nunspeet. Sinds 1972 zingen wij Psalmen en Geestelijke liederen met circa 100 mannen uit Nunspeet en omstreken. 

We hopen en stellen ons ten doel om het Woord van God op een muzikale wijze aan een ieder te verkondigen. Op onze website vind u informatie over ons koor, onze concerten, reptities en CD’s. 

Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met het bestuur.

Wij wensen u een fijne tijd op onze website.

Hartelijke groet,
Salvatori

Jubilarissen

We hebben enkele jubilarissen gehuldigd.

Corona

We leven in een aangrijpende tijd. Een tijd waarvan we misschien wel dachten dat deze nooit zou komen. We komen er achter dat niet de mens maar God regeert! Hoe moeilijk ook, we kunnen God niet begrijpen. Laten we buigen voor Hem, Hem aanbidden, Hem alle eer geven die Hij toekomt!

Ook ons dorp en in het bijzonder ons koor wordt getroffen door dit ernstige virus. Inmiddels zijn er 3 geliefde leden van ons koor overleden aan Corona. Waarvan 1 erelid en 1 bestuurslid. Vandaag zijn er twee van hen begraven. Momenteel zijn er ook nog een aantal leden getroffen door het virus…. Wat zullen wij dan zeggen?

We denken terug aan onze laatste CD: Aanschouw het Lam!
Toepasselijk in deze lijdenstijd. Het eerste nummer van deze CD is ook Aanschouw het Lam! Het komt er voor ons allen op aan wat er in het refrein naar voren komt: Ja ik geloof, ja, ik geloof, dat Jezus voor mij stierf!
En dat Hij aan het smaad’lijk kruis mijn eeuwig heil verwierf! Kunt u dit meezingen vanuit uw en jouw hart?

We wensen alle rouwdragenden, zieken en u en jou dit van harte toe!

Agenda

Inloggen

Website gemaakt door Site IT – Website en Webshops // Nunspeet